നിര്യാതനായി(08-04-2019)

വാവാട് ഒഡവൻകുനി പള്ളി മുഹമ്മദ് (64) മരണപ്പെട്ടു.നേരത്തെ പരപ്പൻപോയിൽ  പി എം സൌണ്ട്സ് നടത്തിയിരുന്നു.


മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം 4.15 ന് വാവാട് ജുമാമസ്ജിദിൽ വച്ച് നടക്കും.


Powered by Blogger.
]]>