നിര്യാതയായി(11-04-2019)

പന്നിക്കോട്ടൂർ കുണ്ടുങ്ങര ഉമ്മാത്തഉമ്മ (105) മരണപ്പെട്ടു 


മയ്യത്ത് നമസ്കാരം 11 മണിക്ക് പാലങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ

Powered by Blogger.
]]>