നിര്യാതനായി

കിഴക്കോത്ത് കപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് (68)നിര്യാതനായി. മയ്യത്ത് നിസ്കാരം (4/4/2019) 1.15 PM കിഴക്കോത്ത് ജുമാ മസ്‌ജിദിൽ
Powered by Blogger.
]]>