നിര്യാതനായി.(07-05-2019)

 

ഓമശ്ശേരി : വെളിമണ്ണ കളത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പ (52) നിര്യാതനായി.                                മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നാളെ (08-05-2019- ബുധൻ ) വെളിമണ്ണ ജുമാ മസ്ജിദിൽ.

Powered by Blogger.
]]>