കൊടുവള്ളി എടെതൊടുകയിൽ കുഞ്ഞായിഷ ഹജ്ജുമ്മ നിര്യാതയായി.(വിഷൻ ന്യൂസ്‌ 05/09/2019)


കൊടുവള്ളി: എടെതൊടുകയിൽ കുഞ്ഞായിഷ ഹജ്ജുമ്മ 
നിര്യാതയായി. (വഹാബ് മാസ്റ്ററുടെ ഉമ്മ -Lightning koduvally)  മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം (5/9/2019) 6.00pm കൊടുവള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിൽ
Powered by Blogger.
]]>