മാനിപുരം തച്ചോട്ടകുന്നുമ്മൽ മരക്കാർ(80) നിര്യാതനായി(വിഷൻ ന്യൂസ്‌ 03/09/2019)


മാനിപുരം  തച്ചോട്ടകുന്നുമ്മൽ മരക്കാർ(80) നിര്യാതനായി.  ഭാര്യ ആയിഷ..  മയ്യത്ത് നമസ്കാരം(03/09/2019) 01:00 മണിക്ക് മാനിപുരം ജുമാമസ്ജിദിൽ വച്ചും 01:30.ന് കാളരാന്തിരി കക്കാടൻചാലിൽ ജുമാ മസ്ജിദിലും
Powered by Blogger.
]]>