കൊടുവള്ളി പാലക്കുറ്റി ചോലക്കുന്നുമ്മൽ CK.അബ്ദുല്ല(56) നിര്യാതനായി(വിഷൻ ന്യൂസ്‌ 11/09/2019)
കൊടുവള്ളി പാലക്കുറ്റി ചോലക്കുന്നുമ്മൽ CK.അബ്ദുല്ല(56) നിര്യാതനായി.മയ്യത്ത്  നിസ്കാരം(11/9/2019) 6.00 PM പാലക്കുറ്റി ആക്കിപ്പൊയിൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ
Powered by Blogger.
]]>