കൊടുവള്ളി താഴെ വെള്ളച്ചാലിൽ അബൂബക്കർ (70) നിര്യാതനായി.(വിഷൻ ന്യൂസ്‌ 05/10/2019)കൊടുവള്ളി :കൊടുവള്ളി താഴെ വെള്ളച്ചാലിൽ അബൂബക്കർ (70) നിര്യാതനായി. (അംബു, മുനിയാവ, ഇക്ബാൽ എന്നിവരുടെ പിതാവാണ്. മയ്യത്ത് നിസ്കാരം (05/10/2019) 08:15 PM ന്   കൊടുവള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിൽ
Powered by Blogger.
]]>