22 ജൂലൈ 2020

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് നീലേശ്വരം ചരിത്രനേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ LSS പ്രതിഭകൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ ആദരം
(VISION NEWS 22 ജൂലൈ 2020)


ഓമശ്ശേരി :ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് നീലേശ്വരം
ചരിത്രനേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ LSS പ്രതിഭകൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ ആദരം

 പ്രധാന അധ്യാപിക അനിത ടീച്ചർ, ജുമാൻ മാസ്റ്റർ, ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ, പി വി അബ്ദുസ്സലാം മാസ്റ്റർ എന്നി
വർ പങ്കെടുത്തുഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only