20 ഓഗസ്റ്റ് 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ /വാർഡുകൾ പുതിയ കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
(VISION NEWS 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020)
🔰നന്മണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 7-നന്മണ്ട 14

🔰നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

14-ാം വാർഡിലെ തച്ചറുകണ്ടിതാഴെ ഹെൽത്ത് സെൻറർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും 15-ാംവാർ 2/4 ചാത്തനാത്ത് താഴ മാവട്ടയിൽതാഴെ തുടങ്ങിയ പ്രദേശം

വാർഡ് 11-ചാലിക്കര

🔰ആയഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 7 മുക്കടത്തുംവയൽ

🔰ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 2-കണ്ടന്നൂർ

🔰കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 5-കായലാട്

🔰കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 9-പല്ലാഞ്ഞിട്

🔰ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 22-മാത്തറ

🔰പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 1-തേനായി

🔰പുതുപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 4-മുപ്പതേക്ര

🔰തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 16-ചിറവളപ്പിൽ
വാർഡ് 6-പട്ടർപാലം

🔰കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ

വാർഡ് 55-പയ്യാനക്കൽ

🔰മുക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി

വാർഡ് 14-മുക്കം ടൗൺ

🔰കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 1 കുരുവട്ടൂർ നോർത്ത്

🔰അഴിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 18 അഞ്ചാം പിടിക
വാർഡ് 16 ലെ എലിഫന്റ് റോഡ്

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only