27 ഓഗസ്റ്റ് 2020

ഓണം പ്രമാണിച്ച് കൊടുവള്ളിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ്
(VISION NEWS 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020)കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം കൊടുവള്ളിയിൽ  വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ്. ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ സപ്തംബർ രണ്ട് വരെ കടകളുടെ പ്രവർത്തനം   രാത്രി  9 മണി വരെയായി ദീർഘിപ്പിച്ചു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only