29 ഓഗസ്റ്റ് 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നിലവിൽ വന്ന കണ്ടേയിൻമെന്റ് സോണുകളും , സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവയും
(VISION NEWS 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020)


കോഴിക്കോട് ഇന്ന് പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന കണ്ടേയിൻമെന്റ് സോണുകൾ👇🏻

🔐 കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-13 ചെറുവറ്റ വെസ്റ്റ്

🔐 കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്- 4 ഗോതമ്പ് റോഡിലെ കണ്ടംപുലിക്കാവ് - പടിഞ്ഞാട് പൊട്ടൻ പടി കിഴക്ക് മർവ്വ ക്രഷർ വരെ തെക്ക് ജെ.എം ക്രഷർ, വടക്ക് കണ്ടംപുലിക്കാവ് മല വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

🔐 ഫറോക്ക് മുൻസിപ്പാലിറ്റി
വാർഡ്-9 പേട്ട നോർത്ത്

🔐 ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-11 മൂർക്കനാടി

🔐 നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-3 വിഷ്ണുമംഗലം

🔐 ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-14 കരുമല

🔐 വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-10 വിലങ്ങാട്

🔐 മുക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി,
വാർഡ്-5 തോട്ടത്തിൻകടവ്

🔐 പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ്-12 പാറകണ്ടം

🔐 പുതുപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വാർഡ്-5 കണലാട്

*❇️🔓കണ്ടേയിൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ*

❇️ ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 4,18 വാർഡുകൾ

❇️ തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-4

❇️ ചേമഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 11,12,13,14,16 വാർഡുകൾ

❇️ വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-14

❇️ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ-5

❇️ തുറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-8

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only