29 ഓഗസ്റ്റ് 2020

സ്വർണ്ണാഭരണം കളഞ്ഞുപോയി
(VISION NEWS 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020)ഓമശ്ശേരി :ഓമശ്ശേരി പരിസരത്ത് വെച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണം(ലോക്കറ്റോടു കൂടിയ രണ്ടു പവനിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള മാല) കളഞ്ഞുപോയി കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ താഴെക്കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only