03 ജനുവരി 2021

മരണപ്പെട്ട സുബയ്യിലിൻെറ മയ്യത്ത് നമസ്ക്കാരം ഇന്ന്(03/01/2021)4.30 PM നു. പുത്തൂർ ജൗഹറിൽ നടക്കും.
(VISION NEWS 03 ജനുവരി 2021)


മരണപ്പെട്ട സുബയ്യിലിൻെറ മയ്യത്ത് നമസ്ക്കാരം ഇന്ന്(03/01/2021)4.30 PM നു.
പുത്തൂർ ജൗഹറിൽ നടക്കും.

പൊതു ദർശണം പള്ളിയിൽ മാത്രം

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only