02 ജനുവരി 2021

സെറ്റ് പരീക്ഷ ജനുവരി 10ന് നടക്കും
(VISION NEWS 02 ജനുവരി 2021)തിരുവനന്തപുരം:
സെറ്റ് പരീക്ഷ പത്തിന്‌ 14 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ www.lbscentre.kerala.gov.in
ൽനിന്ന്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്തെടുക്കണം. ഹാൾടിക്കറ്റ്‌ തപാൽ മാർഗം ലഭിക്കില്ല.
ഹാൾടിക്കറ്റും ഫോട്ടോ പതിച്ച ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഹാജരാക്കാത്ത പരീക്ഷാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കില്ല.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only