24 ഫെബ്രുവരി 2021

എളേറ്റിൽ ചെരിയക്ക ചാലിൽ പ്രദീപൻ (41) നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 24 ഫെബ്രുവരി 2021)


എളേറ്റിൽ:
ചെരിയക്ക ചാലിൽ പ്രദീപൻ (41) നിര്യാതനായി .ഭാര്യ: സീമ.
മക്കൾ: സൂര്യൻ, ആദിത്യ
സഹോദരൻ:
പ്രസാദ്

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only