26 ഫെബ്രുവരി 2021

ആരാമ്പ്രം പരേതനായ പൂളക്കമണ്ണിൽ കാതർക്കായുടെ മകൻ പൂളക്കമണ്ണിൽ ഉസ്സയിൽ നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 26 ഫെബ്രുവരി 2021)


ആരാമ്പ്രം:
പരേതനായ പൂളക്കമണ്ണിൽ കാതർക്കായുടെ മകൻ പൂളക്കമണ്ണിൽ ഉസ്സയിൽ നിര്യാതനായി.മയ്യത്ത് നമസ്കാരം രാവിലെ 9. 30 AM ആരാമ്പ്രം വലിയേരി ജുമാമസ്ജിദിൽ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only