05 മാർച്ച് 2021

പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റം
(VISION NEWS 05 മാർച്ച് 2021)

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ 3.15 വരെ നടക്കുന്ന പത്താംതരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റം. ബാലുശ്ശേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. (സെന്റർ നമ്പർ 6458) എന്ന പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ ഹാജരാകേണ്ട രജി.നമ്പർ 439501 മുതൽ 439700 വരെയുള്ള (200 പേർ) ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ബാലുശ്ശേരി ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസിലേക്ക് (ഫോൺ: 9446435465) മാറ്റി. ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പ്രൊഫൈൽ, എസ്.എം.എസ്. വഴി അറിയിക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾ പഴയ ഹാൾടിക്കറ്റുമായി പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹാജരാകണം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only