09 മാർച്ച് 2021

⭕പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു
(VISION NEWS 09 മാർച്ച് 2021)


തിരുവമ്പാടി: (05/03/2021) തോട്ടത്തിൻ കടവ് പച്ചക്കാട് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴക്കു സമീപം  സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഫോൺ: +9170128 81802

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only