04 മാർച്ച് 2021

സ്പെഷ്യൽ പോലിസ് ഓഫീസർ
(VISION NEWS 04 മാർച്ച് 2021)


കൊടുവള്ളി :നിയമസഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിനായി  കൊടുവള്ളി പോലിസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്പെഷ്യൽ പോലിസ് ഓഫീസര്മാരെ നിയമിക്കുന്നു.18വയസ് പൂർത്തിയായവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരും ആയിരിക്കണം. SPC, NCC, Ex-Service man എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന. മാർച്ച്‌ എട്ടിനകം സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ
*04952210213*
,

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only