28 മാർച്ച് 2021

യാത്രയ്ക്കിടെ വിമാനത്തിന്റെ എമർജൻസി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ച് യാത്രക്കാരൻ, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുവരെ പിടിച്ചുവച്ച് ജീവനക്കാർ
(VISION NEWS 28 മാർച്ച് 2021)
ന്യൂഡൽഹി: വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ എമർജൻസി വാതിൽ തുറന്ന് യാത്രക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഡൽഹി-വാരണാസി സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ നോക്കിയ മറ്ര് യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ജീവനക്കാർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുവരെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.


സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനമായ എസ്ജി 2003-ൽ (ഡൽഹി-വാരണാസി) സഞ്ചരിച്ച ഒരു യാത്രക്കാരൻ വിമാനത്തിന്റെ എമർജൻസി വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.വിമാനം വാരണാസിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു.ഇയാളെ സിഐഎസ്എഫും എയർലൈനിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലോക്കൽ പാെലീസിന് കൈമാറി-സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only