29 ഏപ്രിൽ 2021

​ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്ന് ഹൈക്കോടതി
(VISION NEWS 29 ഏപ്രിൽ 2021)ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജോലിയാണെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഉള്ളതിനാൽ ആശുപത്രികൾ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവ് ഓക്സിജൻ ഡൽഹിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 30 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് 480 മെട്രിക് ടൺ മാത്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്നാൽ, ഓക്സിജൻ അനുവദിക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only