15 ഏപ്രിൽ 2021

Free Assessment camp will be held from 11th April, 2021 to 15 th April 2021.
(VISION NEWS 15 ഏപ്രിൽ 2021)


Free Assessment camp will be held from 11th April, 2021 to 15 th April 2021.
*Book your seat for free Assessment immediately by contacting 9747006100, 7025937492.*
*ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ പദ്ധതിക്ക്  വൻ വിജയം*

*ഇന്നു തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക*
*7025937492*

*10 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ്,  മലയാളം,  ഹിന്ദി,  അറബിക് ഭാഷകളിൽ മുന്നിൽ എത്തിക്കും..തീർച്ച..*

ഒരു വർഷത്തോളം ആയി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണല്ലോ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. എല്ലാ വിത കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും  കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കികൊണ്ടും 
*കുട്ടികളിലെ പഠന സംബന്ധമായ* 
- എഴുത്തു വായന തുടങ്ങിയവയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുക 
- അക്ഷര തെറ്റ് 
- എത്ര പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക 
- ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി അറബിക് ഭാഷകളിൽ പരിശീലനം 
- counselling 
തുടങ്ങി.
*ഒരു കുട്ടിക് ഒരു ടീച്ചർ* എന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിലൂടെ വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ reslult നിങ്ങളുടെ  ലഭിക്കുന്നു 
For booking : 9747006100
                        7025937492
Has Covid-19 and lock downs weakened your educational skills?

Has the pandemic shattered your confidence in studies ?
Do you feel that the vacation will affect continuity of your studies?
Do you feel the need for an energizing, revamping and rejuvenating change in your studies ?

Then Learndeck's summer special coaching is what you are looking for.


Head to Learndeck if you are looking for an energising, refuelling and revamping change.
Lerandeck provides you a unique opportunity. Come and feel the difference.
*Registration open for batches of April and May 2021*
*Venue: Learndeck, koduvally*
*Seats: 30 Seats only per batch*

*Learndeck's 10 days Summer Vacation Program can help you to:*

*1) Increase your memory.*
*2) Boost Your Confidence.*
*3) Boost Your Self Esteem.*
*4) Heal Your psychological Wounds.*
*5) Manage your Learning.*
*6) Come out of your mannerisms.*
*7) Improve your Visual,  Auditory and Kinesthetic skills.*
*8) Improve your relationships.*
*9) Improve your communication.*
*10) Increasing overall efficiency in life.*

*And much more.... *

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only