01 മേയ് 2021

​കേരളത്തിന് 9 ലക്ഷം വാക്സിൻ കൂടി അനുവദിച്ചു.
(VISION NEWS 01 മേയ് 2021)


കേരളത്തിന് കൂടുതൽ വാക്സിൻ അനുവദിച്ചു.9 ലക്ഷം വാക്സിൻ കൂടിയാണ് അനുവദിച്ചത്.മെയ് മാസത്തെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിഹിതമാണിത്. എന്നാൽ വാക്സിനായി ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്താലും കുറച്ചു മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചത്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only