06 ജൂൺ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (06-06-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 06 ജൂൺ 2021)🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

*🛎️ലൈവ്* 🎙️

*▶️08.30 am* - സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️10.00 am* - ഉള്ളറിയാൻ ഉള്ളം നിറയാൻ 

*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️06:00 pm* - ഒന്നാം ക്ലാസ്

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️06:30 pm* - രണ്ടാം ക്ലാസ്

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️07:00 pm* - മൂന്നാം ക്ലാസ്

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️07:30 pm* - നാലാം ക്ലാസ്

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️08:00 pm* - അഞ്ചാം ക്ലാസ്

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️08:30 pm* - ആറാം ക്ലാസ്

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️09:00 pm* - ഏഴാം ക്ലാസ്

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️09:30 pm* - എട്ടാം ക്ലാസ്

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
                  *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
                   🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only