18 ജൂൺ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (18-06-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 18 ജൂൺ 2021)


*🛎️പ്രി-പ്രൈമറി* 🔡

*▶️10.30 am* - കിളിക്കൊഞ്ചൽ

*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️10:00 am* - പൊതുക്ലാസ്സ് - 2

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️11:00 am* - ഇംഗ്ലീഷ്

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️11.30 am* - ഗണിതം 

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️01.30 pm* - മലയാളം 

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️02:00 pm* - ഗണിതം 

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️2.30 pm* - അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.00)

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️03:00 pm* - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.30)

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️03:30 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️4.30 pm* - ജീവശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️12.30 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.00)
*▶️01.00 pm* - ഗണിതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.30)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕2️⃣*

*▶️8.30 am* - കെമിസ്ട്രി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30)
*▶️9.00 am* - ഫിസിക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)
*▶️9.30 am* - സുവോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)
*▶️5.00 pm* - കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ & സയൻസ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.30)

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️12.00 pm* - ഉള്ളറിയാൻ ഉള്ളം നിറയാൻ 
*▶️4.00 pm* - ഉരു നിർമാണം 
*▶️5.30 pm* - ശാസ്ത്രവും പരീക്ഷണവും 

   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*
*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*
*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*
*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*
*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*
*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*
*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*
*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*
*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*
*🖥️എയർടെൽ - 867*

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only