20 ജൂൺ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഇന്ന് (20-06-2021) സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസുകളുടെ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ.
(VISION NEWS 20 ജൂൺ 2021)


*5️⃣അഞ്ചാം ക്ലാസ് :*

*⏰10:00 am* - കേരളപാഠാവലി
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 04:00 pm)

*⏰10:30 am* - അറബിക്
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 04:30 pm)

*⏰11:00 am* - സംസ്‌കൃതം
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 05:00 pm)

*⏰11:30 am* - ഉറുദു
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 05:30 pm)*7️⃣ഏഴാം ക്ലാസ് :*

*⏰12:00 noon* - കേരളപാഠാവലി 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 06:00 pm)

*⏰12:30 pm* - അറബിക് 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 06:30 pm)

*⏰01:00 pm* - സംസ്‌കൃതം 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 07:00 pm)

 *⏰01:30 pm* - ഉറുദു 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 07:30 pm)*9️⃣ഒൻപതാം ക്ലാസ് :* 

*⏰02:00 pm* - കേരളപാഠാവലി 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 08:00 pm)

*⏰02:30 pm* - അറബിക് 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 08:30 pm)

*⏰03:00 pm* - സംസ്‌കൃതം 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 09:00 pm)

*⏰03:30 pm* - ഉറുദു 
(പുനഃസംപ്രേഷണം - 09:30 pm)

📚📖📚📖📚📖📚📖📚

*📺കേബിൾ ശൃംഖലയും - ചാനൽ നമ്പരും :* 

*🎥ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🎥ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🎥കേരളവിഷൻ - 33*

*🎥ഡിജിമീഡിയ - 149*

*🎥സിറ്റി ചാനൽ - 116*


*📡ഡിടിഎച്ച് ശൃംഖലയും - ചാനൽ നമ്പരും :*

*🎥ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🎥വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🎥സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🎥ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🎥എയർടെൽ - 867*


*🖥️ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ (തത്സമയം) :*

www.victers.kite.kerala.gov.in

Victers Edu. Channel (Facebook)


*💻പിന്നീട് കാണാൻ (Youtube) :*

itsvicters


*📱ക്ലാസുകൾ www.firstbell.kite.kerala.gov.in -ൽ ലഭ്യമാണ്.*

*©Victers Edu. Channel*

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only