26 ജൂൺ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (26-06-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 26 ജൂൺ 2021)*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️10:00 am* - അറബിക്

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️10.30 am* - അറബിക് 

*▶️11:00 am* - ഉറുദു 

*▶️11.30 am* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️12.00 pm* - കേരളപാഠാവലി 

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️12.30 pm* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.00)

*▶️01.00 pm* - ഉറുദു (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.30)

 *▶️01.30 pm* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.00)

*▶️02:00 pm* - കേരളപാഠാവലി 

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️2.30 pm* - അറബിക് 

*▶️03:00 pm* - ഉറുദു

*▶️03:30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️4.00 pm* - കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.30)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕2️⃣*

*▶️9.00 am* - ജിയോഗ്രഫി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.00)

*▶️9.30 am* - സോഷ്യോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)

*▶️4.30 pm* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*▶️5.00 pm* - മലയാളം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only