03 ജൂൺ 2021

കെ-ടെറ്റ്, പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകളുടെ അപേക്ഷാ സമയം നീട്ടി
(VISION NEWS 03 ജൂൺ 2021)

ഈ വർഷത്തെ വർഷത്തെ കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി പരീക്ഷയുടെയും (കെ-ടെറ്റ്), പത്താം തരം തുല്യത പരീക്ഷയുടെയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 12വരെ നീട്ടി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only