17 ജൂൺ 2021

വാക്സിനേഷൻ അറിയിപ്പ്
(VISION NEWS 17 ജൂൺ 2021)

40 മുതൽ 44 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ബുക്കിംങ് ഇന്ന് (17/06/2021 വൈകുന്നേരം 5.30 മണി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
ഈ പ്രായപരിധിയിൽ പെട്ട ആളുകൾ വാക്സിനേഷന് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only