25 ജൂലൈ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (25-07-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 25 ജൂലൈ 2021)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️02:00 pm* - സംസ്‌കൃതം

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️02:30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️03.00 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️03.30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️04.00 pm* - അറബിക്

*▶️04.30 pm* - ഉറുദു

*▶️05.00 pm* - സംസ്‌കൃതം

*▶️05.30 pm* - കേരളപാഠാവലി

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️10.00 am* - കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.00)

*▶️10:30 m* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.30)

*▶️11.00 am* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.00)

*▶️11:30 am* - ഉറുദു (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.30)

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️12:00 pm* - കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*▶️12.30 pm* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.30)

*▶️01.00 pm* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.00)

*▶️01.30 pm* - ഉറുദു (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕2️⃣*

*▶️09.00 am* - ജിയോഗ്രഫി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00)

*▶️09.30 am* - സോഷ്യോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.30)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only