👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)

31 ജൂലൈ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (31-07-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 31 ജൂലൈ 2021)

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️07.30 am* - യോഗ

*🛎️അപ്പർ പ്രൈമറി🔡*

*▶️08.00 am* - ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം


*_⬇️English Medium (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)⬇️_*


*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️10:00 am* - Mathematics (ഗണിതം)

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️10:30 am* - Mathematics (ഗണിതം)   

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️11.00 am* - Environmental Studies (പരിസരപഠനം)

*▶️11.30 am* - Mathematics (ഗണിതം)  

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️12.00 pm* - Environmental Studies (പരിസരപഠനം)

 *▶️12.30 pm* - Mathematics (ഗണിതം)  

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️01:00 pm* - Mathematics (ഗണിതം) 

*▶️01:30 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം)

*▶️02:00 pm* - Social സയൻസ് (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️02.30 pm* - Mathematics (ഗണിതം) 

*▶️03.00 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം)

*▶️03.30 pm* - Social സയൻസ് (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️04:00 pm* - Mathematics (ഗണിതം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)

*▶️04:30 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.00)

*▶️05:00 pm* - Social സയൻസ് (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.30)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕1️⃣* - (റിവിഷൻ)

*▶️8.30 am* - ഫിസിക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 06.30)

*▶️9.00 am* - കെമിസ്ട്രി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.00)

*▶️9.30 am* - ഹിസ്റ്ററി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.00)

*▶️5.00 pm* - ഇക്കണോമിക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30)

*▶️5.30 pm* - അക്കൗണ്ടൻസി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only