10 ജൂലൈ 2021

38.54 കോടിയിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്രം
(VISION NEWS 10 ജൂലൈ 2021)

രാജ്യത്ത് ഉടനീളം കൊവിഡ്-19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ ഭാഗമായി 38.54 കോടിയിൽ അധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ 38.54 കോടിയിൽ അധികം (38,54,01,150) വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകി. ഇതിൽ പാഴായതുൾപ്പടെ 36,80,68,124 ഡോസുകളാണ് മൊത്തം ഉപഭോഗം ആയി കണക്കാക്കുന്നത്.

1.73 കോടിയിലധികം (1,73,33,026) കൊവിഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പക്കൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നും കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only