12 ജൂലൈ 2021

38.86 കോടിയിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്രം
(VISION NEWS 12 ജൂലൈ 2021)
രാജ്യവ്യാപക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 38.86 കോടിയിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്രം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയതും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് സംഭരിച്ചതുമുൾപ്പടെ ഇതുവരെ 38.86 കോടിയിലധികം (38,86,09,790) വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി 63,84,230 ഡോസ് വാക്‌സിൻ കൂടി ലഭ്യമാക്കുംമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പാഴായതുൾപ്പെടെ 37,31,88,834 ഡോസാണ് മൊത്തം ഉപഭോഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കാത്ത 1.54 കോടിയിലധികം (1,54,20,956) വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പക്കൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only