04 ജൂലൈ 2021

ആരാമ്പ്രം എ.പി.അഹമ്മദ് കുട്ടി (70) നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 04 ജൂലൈ 2021)


ആരാമ്പ്രം എ.പി.അഹമ്മദ് കുട്ടി (70) നിര്യാതനായി. ജനാസ നമസ്കാരം ഇന്ന് രാത്രി 7.30 ന് 
വലിയേരി മസ്ജിദിൽ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only