26 ജൂലൈ 2021

കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്; പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു
(VISION NEWS 26 ജൂലൈ 2021)
കാർ​ഗിൽ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ സ്മരണ ദിനമായ കാർ​ഗിൽ വിജയ ദിവസിൽ കാർഗിലിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. "അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.അവരുടെ വീര്യം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.ഇന്ന്, കാർഗിൽ വിജയ് ദിവാസിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാർഗിലിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ധൈര്യം ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ പ്രചോദി പ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only