15 ജൂലൈ 2021

പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു
(VISION NEWS 15 ജൂലൈ 2021)


സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു. ജൂലൈ 18ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. ജൂലൈ 27ലേക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതായി സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല അറിയിച്ചു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only