20 ജൂലൈ 2021

കൊടുവള്ളിയിൽ ഗൾഫ് ബസാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എടവലത്ത് അബ്ദുറഹിമാൻ(പന്നൂർ )നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 20 ജൂലൈ 2021)


കൊടുവള്ളിയിൽ ഗൾഫ് ബസാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എടവലത്ത് അബ്ദുറഹിമാൻ(പന്നൂർ )നിര്യാതനായി

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only