27 ജൂലൈ 2021

കൊടുവള്ളി വേളാട്ട് കുയ്യിൽ അസ്സൈൻ നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 27 ജൂലൈ 2021)


കൊടുവള്ളി വേളാട്ട് കുയ്യിൽ അസ്സൈൻ നിര്യാതനായി. കബറടക്കം പറമ്പത്ത്കാവ് പള്ളിയിൽ നടക്കും

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only