22 ജൂലൈ 2021

നഷ്ടപ്പെട്ടു
(VISION NEWS 22 ജൂലൈ 2021)
ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന KL 58 T 3144 നമ്പർ പൾസർ 220 ബൈക്ക് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 6:30 - 7 മണിക്ക് ഇടയിൽ ഓമശ്ശേരി പൊയിൽ മൈ മാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. 
എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക : 
9048697149 
9048692328
7034317541

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only