👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)

07 ഓഗസ്റ്റ് 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (07-08-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 07 ഓഗസ്റ്റ് 2021)


*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️08.00 am* - സത്യമേവ ജയതേ

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️04:00 pm* - അറബിക് 

*▶️04:30 pm* - ഉറുദു 

*▶️05:00 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️05:30 pm* - കേരളപാഠാവലി 


*_⬇️English Medium (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)⬇️_*


*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️10:00 am* - Social science(സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*▶️10:30 am* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം)   

*▶️11.00 am* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം)

*▶️11.30 am* - Chemistry (രസതന്ത്രം)  

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

 *▶️12.00 pm* - Social science(സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

 *▶️12.30 pm* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം)   

*▶️01:00 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം)

*▶️01:30 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️02:00 pm* - Social സയൻസ് (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*▶️02.30 pm* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം) (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.00)

*▶️03.00 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം) (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.30)

*▶️03.30 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕1️⃣* (റിവിഷൻ)

*▶️8.30 am* - സുവോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.00)

*▶️9.00 am* - ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.00)

*▶️9.30 am* - ഹിസ്റ്ററി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30)

*▶️6.00 pm* - ഇക്കണോമിക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)

*▶️6.30 pm* - അക്കൗണ്ടൻസി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only