👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)

14 ഓഗസ്റ്റ് 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (14-08-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021)

⬇️English Medium (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)⬇️

*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️09:00 am* - Mathamatics (ഗണിതം)

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️09:30 am* - Mathamatics (ഗണിതം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️10.00 am* - Mathamatics (ഗണിതം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.30)

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️10.30 am* - EVS (പരിസരപഠനം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.00)

 *▶️11.00 am* - Mathamatics (ഗണിതം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.30)

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️11:30 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*▶️12:00 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം)

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️12.30 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*▶️01.00 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം)

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️01:30 pm* - Basic Science (അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം)

*▶️02:00 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️02:30 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം)

*▶️03:00 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം)

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️03.30 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം)

*▶️04.00 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00)

*▶️04.30 pm* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.30)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️05.00 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)

*▶️05.30 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം)

*▶️06.00 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം)

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕1️⃣ (റിവിഷൻ)*

*▶️07.30 am* - ഉറുദു 

*▶️08.00 am* - സംസ്‌കൃതം

*▶️08.30 am* - അറബിക്

*▶️06.30 pm* - ഹിന്ദി 

*▶️07.00 pm* - കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് 

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️07.30 pm* - ദൃശ്യപാഠം 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only