👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)


15 ഓഗസ്റ്റ് 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (15-08-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021)

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️07.30 am* - ദൃശ്യപാഠം

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️02.00 pm* - മലയാളം കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.30)

*▶️02.30 pm* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.00)

*▶️03.00 pm* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 10.30)

*▶️03.30 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️12.00 pm* - മലയാളം കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30)

*▶️12.30 pm* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.00)

*▶️01:00 pm* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30)

*▶️01:30 pm* - ഉറുദു (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

 *▶️10.00 am* - മലയാളം കേരളപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 05.30)

*▶️10:30 am* - അറബിക് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 06.00)

*▶️11.00 am* - സംസ്‌കൃതം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 06.30)

*▶️11.30 am* - ഉറുദു (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.00)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️08:00 am* - ഉറുദു 

*▶️08.30 am* - സംസ്‌കൃതം

*▶️09.00 am* - അറബി

 *▶️09.30 pm* - മലയാളം കേരളപാഠാവലി

*🛎️ പ്ലസ് വൺ ➕1️⃣* - (റിവിഷൻ)

*▶️4.00 pm* - ഫിലോസഫി

*▶️4.30 pm* - ഫിലോസഫി 
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only