30 ഓഗസ്റ്റ് 2021

വാക്സിനേഷൻ അറിയിപ്പ് 18+ വാക്സിനേഷൻ ബുക്കിംഗ്‌ ഇന്ന് 7 മണി മുതൽ
(VISION NEWS 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021)
18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ബുക്കിംഗ്‌ ഇന്ന് വൈകീട്ട്
7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only