19 ഓഗസ്റ്റ് 2021

കൊടുവള്ളി നെല്ലാങ്കണ്ടി കവുങ്ങാംകുയ്യിയിൽ മുഹമ്മദ് ( പ്ലംബർ ) നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021)


കൊടുവള്ളി: നെല്ലാങ്കണ്ടി കവുങ്ങാംകുയ്യിയിൽ മുഹമ്മദ് -പ്ലംബർ(ഇപ്പോൾ ആവിലോറ കരിപ്പിടിപ്പോയിൽ താമസിക്കുന്ന ) നിര്യാതനായി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only