👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)

26 ഓഗസ്റ്റ് 2021

നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ : കൊടുവള്ളി നഗരസഭ അറിയിപ്പ്.
(VISION NEWS 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021)

കൊടുവള്ളി :പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനു വേണ്ടി നീന്തൽ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലാണ്‌ നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്.അതുകൊണ്ട് നഗരസഭ നൽകിയ നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച് കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്‌.വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും തിരക്ക് കാരണം ഇതിന്‌ നഗരസഭ പ്രത്യേകം അവസരമൊരുക്കിയ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ്‌.

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ നൽകിയിട്ടുള്ള നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റിന്റെയും ആധാർ കാർഡിന്റേയും പകർപ്പ്‌ സഹിതം ഇന്ന് 2 മണിക്ക്‌ (26-8-2021 വ്യാഴം) മുമ്പ്‌ അതത്‌ ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർമാരെ ഏൽപ്പിക്കണം.ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥി ഒപ്പ്‌ വെച്ച ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സത്യ പ്രസ്താവനയും സമർപ്പിക്കണം.ഇങ്ങിനെ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ നഗരസഭനേരിട്ട്‌ ജില്ലാ സ്പോർട്സ്‌ കൗൺസിലിൽ നിന്നും കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ്‌ വരുന്നവർക്ക്‌ ഈ അവസരം ലഭിക്കില്ല.അതിനാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർമാർ വശം രേഖകൾ കൊടുത്തേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൈൻ വാങ്ങിയതിനുശേഷം ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

*വെള്ളറ അബ്ദു*
(ചെയർമാൻ കൊടുവള്ളി നഗരസഭ)

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only