22 ഓഗസ്റ്റ് 2021

കൊടുവള്ളി ആവിലോറ കാരക്കാട്ടിൽ മതുകുട്ടികയിൽ കാദർ മുസ്ലിയാർ നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 22 ഓഗസ്റ്റ് 2021)


കൊടുവള്ളി: ആവിലോറ
കാരക്കാട്ടിൽ
മതുകുട്ടികയിൽ
കാദർ മുസ്ലിയാർ
നിര്യാതനായി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only