12 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (12-09-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 12 സെപ്റ്റംബർ 2021)
*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️02.30 pm* - കേരളപാഠാവലി

*▶️03:00 pm* - അറബിക്

*▶️03:30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️04.00 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️12:30 pm* - കേരളപാഠാവലി

*▶️01.00 pm* - അറബിക് 

*▶️01.30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️02.00 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️11:00 am* - കേരളപാഠാവലി

*▶️11.30 am* - സംസ്‌കൃതം 

 *▶️12.00 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️09.00 am* - കേരളപാഠാവലി

*▶️09.30 am* - അറബിക്

*▶️10:00 am* - സംസ്‌കൃതം 

*▶️10.30 am* - ഉറുദു 
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 3207*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 3207*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only