25/09/2021

ഓമശ്ശേരി കണ്ണൻ കോട്ടുമ്മൽ കണ്ണൻ ( 65 ) നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 25/09/2021)


ഓമശ്ശേരി കണ്ണൻ കോട്ടുമ്മൽ കണ്ണൻ ( 65 ) നിര്യാതനായി. ശവസംസ്കാരം രാവിലെ 10 ന് നായാട്ടുപാറ കണ്ണ കോട്ടുമലയിൽ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only