15 സെപ്റ്റംബർ 2021

ആരാമ്പ്രം പടിഞ്ഞാറേ തൊടുകയിൽ ഉസൈൻ നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 15 സെപ്റ്റംബർ 2021)


ആരാമ്പ്രം പടിഞ്ഞാറേ തൊടുകയിൽ ഉസൈൻ നിര്യാതനായി.
മക്കൾ: ആസിഫ്, ആരിഫ്, താരിഖ് അൻവർ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only